• “ความประทับใจเกิดขึ้นภายใน 6 วินาทีแรกที่พบกัน”
    เราจึงต้องต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยความเป็นมิตร อบอุ่น และจริงใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  • ความมีหัวใจบริการ (Service Mind) ของเจ้าบ้านที่ดี
    จะสร้างความจดจำ ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี RADIO TRIP 89.75 FM

  • “ยิ้มสยาม” ถูกใช้สื่อถึงความเป็นไทย เช่น ความร่าเริง หรือความอบอุ่นเอื้ออาทร
    และมักถูกตีความไปถึงการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้คึกคัก
    หรือกระทั่งกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างธุรกิจอีกหลากหลายประเภท Creative Thailand

News

Our Clients