บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาบิน เส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด และ สมุย-ภูเก็ต ในเดือน ก.ค.64 พร้อมมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาบิน เส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด และ สมุย-ภูเก็ต ในเดือน ก.ค.64 พร้อมมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • Date: 21 Jun 2021

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง สมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตารางบินของเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2564 จะให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ PG305 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินตราดเวลา 12.40 น. และเที่ยวบินที่ PG306 ออกจากสนามบินตราดเวลา 13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14.10 น.

ตารางบินของเที่ยวบินในเส้นทาง สมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2564 จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2564 จะให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ PG253 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 11.25 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 12.25 น. และเที่ยวบินที่ PG254 ออกจากสนามบินภูเก็ตเวลา 13.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 14.00 น.

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบของผู้โดยสาร ที่อาจจะได้รับจากการเดินทางในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงออกมาตรการต่อเนื่องในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารในประเทศไทย และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ทั้งนี้ กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น.

- PG Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG

- สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส https://www.bangkokair.com/our-offices

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
- กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/