วิทยุการบินขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6

  • วิทยุการบินขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6
  • Date: 23 Jun 2021

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) ยืนยันพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับ สายการบินและผู้โดยสารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฎิบัติการ) เปิดเผยว่า บวท. ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์การบินของประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บวท. ได้ทบทวนการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จะมีปริมาณเที่ยวบินทั้งสิ้น 339,340 เที่ยวบิน โดยลดลง ร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเที่ยวบินของปีงบประมาณ 2563

สำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่รัฐบาลรณรงค์ให้เป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยแบบวิถีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในการนำร่อง และจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีกวันละ 5 เที่ยวบิน รวมเป็นวันละ 80 เที่ยวบิน จากปัจจุบันที่มีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 75 เที่ยวบิน คิดเป็นเพิ่มร้อยละ 6 ของปริมาณเที่ยวบินปัจจุบันที่ให้บริการอยู่

ทั้งนี้ในส่วนของ บวท. มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการแก่ทุกเที่ยวบิน โดยในปี 2562 ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ให้บริการเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 350 เที่ยวบิน เนื่องจาก บวท. ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงในทุกเที่ยวบิน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีการบริหารจัดการให้เกิดความพร้อมทั้งระบบ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากร ผ่านกระบวนการทบทวน ทดสอบ และการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ได้รับวัคซีนโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บวท. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคน ยังคงดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลักของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรวม