ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี

  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ลุ้นรางวัลบินสิงคโปร์ฟรี
  • Date: 24 Jun 2021

ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส (ไทยแลนด์) ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ พร้อมคณะอาจารย์ ร่วมกันแถลงข่าวการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 โดย มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมปัญญาจารย์ ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร. สุรดาภัทร กล่าวว่า การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 นี้ สืบเนื่องจากทาง ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) มีวัตถุประสงค์ที่จะ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถที่ดีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากบทเรียนออนไลน์ SMILE และ SMILE-C ซึ่งในช่วง COVID-19 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านมือถือ Smart Phone ดังนั้น การจัดการแข่งขันจึงเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู้จากบทเรียน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ เช่น บทเรียนออนไลน์ SMILE หรือ คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษนั้น สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตัวชี้วัดตามหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บทเรียนออนไลน์ SMILE จึงสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้นำโปรแกรมบทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (SMILE) และภาษาจีน (SMILE-C) ให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่สนใจจำนวน 39 โรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียน MOU และโรงเรียนที่สนใจทั่วไปมาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยทางสถาบันจัดให้มีการเรียนออนไลน์ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 จะแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ระดับที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2
ระดับที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4
ระดับที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6
ระดับที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

โดยการทดสอบจะแข่งขันเป็นทีม เช่น ประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 คือ 1 ทีม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน และปีที่ 2 จำนวน 1 คน และระดับอื่น ๆ ก็เช่นกัน

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้น จุดประกาย สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคน ได้วัดศักยภาพ วัดทักษะในการเรียนรู้คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (SMILE) และภาษาจีน (SMILE-C) และจัดให้มีการสอบแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ตามลำดับ และ Highlight การแข่งขันครั้งนี้เราจะค้นหาผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ประจำโรงเรียนแต่ละโรงเรียน จากนั้น จะนำมาสอบคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยมีรางวัลที่จะให้ทั้งทุนการศึกษา และ รางวัลใหญ่ คือ การทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

สำหรับการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในระดับโรงเรียน จัดให้มีการสอบขึ้นในเดือน ก.ค. 2564 โดยรอบแรกจะสอบระหว่างวันที่ 19 และ วันที่ 20 กรกฏาคม และรอบสอง วันที่ 22 และ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ตามลำดับ และจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 19 กรกฏาคม ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีโรงเรียนตอบรับส่งเด็กนักเรียนร่วมสอบแล้ว 10 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนวิทยาสาธิต
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย