ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อม รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox มั่นใจ ขณะนี้มีความพร้อมเกิน 100%
  • Date: 23 Jun 2021

วันนี้ (23 มิ.ย.64) ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำสื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ ลงพื้นที่บันทึกภาพบรรยากาศ การเตรียมความพร้อมภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว ตามโมเดล "Phuket Sandbox" ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการชมบรรยากาศการซ้อมในวันนี้ เป็นที่น่าพอใจ โดยที่ผ่านมาทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ซ้อมย่อยมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ มาถึงวันนี้ได้เห็นความพร้อมและกระบวนการตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องเข้ามาตัวอาคาร ผ่าน จุดตรวจต่าง ๆ ทั้งการตรวจเอกสาร การตรวจโรค ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จนถึง ด่านศุลกากร และการตรวจหาเชื้อวันแรกที่สนามบิน โดยทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ

ด้าน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จะ มี 5 สายการบิน
ที่บินเข้ามาภูเก็ต อาทิ อิสราเอลแอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้โดยสารในวันที่ 1 ประมาณ 440 คน วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 ก็จะทยอยมากขึ้นเรื่อย ๆ

ภายในเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ประมาณหมื่นกว่าคนกระบวนการขั้นตอนในการรับนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ต หลังลงจากเครื่องบินเข้ามายังอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศโดยเมื่อผู้โดยสารเข้ามาจะผ่านกระบวนการเทอร์โมสแกนเดินเข้าสู่อาคาร ชั้น 2 เพื่อตรวจสอบเอกสาร การอนุญาตเข้าประเทศและ ออกทางประตู 1 หรือประตู 2 จากนั้น จะผ่านการตรวจคัดกรองโรคที่ประตู 1 และขึ้นรถตามเครื่องหมาย SHA Plus ที่โรงแรมจัดเตรียมมารับ และเข้าพักที่ โรงแรม รอผลการตรวจโรค ก่อน หากผลเป็นลบ จึงจะ สามารถออกเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตได้แต่หากพบว่าผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 เป็นบวก นักท่องเที่ยวจะต้องถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยจะใช้ระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อประมาณ 24 ชั่วโมง

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ข่าว
ท่าอากาศยานภูเก็ต ภาพ