ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำความสะอาดแบบ Deep Clean ตั้งจุดแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ
  • Date: 29 Jan 2020

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ, บันใดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เคาเตอร์ให้บริการผู้โดยสาร หรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอลสำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งจุดรับแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารชาวจีน พร้อมเขียนข้อความปิดประกาศให้กำลังใจผู้โดยสารชาวจีนที่ เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้โดยเร็ว โดยจัดตั้งจุดรับแจกฯ ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ส่วนทางด้านนายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7 และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต

พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และผ้าเช็ดทำความสะอาดให้แก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถยนต์บริการสาธารณะ ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ชานชาลาขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต