ภูเก็ตแถลงข่าวยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต

  • ภูเก็ตแถลงข่าวยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
  • ภูเก็ตแถลงข่าวยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
  • ภูเก็ตแถลงข่าวยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
  • ภูเก็ตแถลงข่าวยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต
  • Date: 31 Jan 2020

ภูเก็ตแถลงข่าว ยืนยัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมตั้งคณะทำงานต่อต้านข่าวปลอม ข่าวลวง ผ่านสื่อออนไลน์ สร้างความตื่นตระหนก ส่งผลกระทบ ต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และกำชับพาณิชย์คุมเข้ม ร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันนี้ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล โฆษกศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : EOC จังหวัดภูเก็ต ,นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนางศศิวิมลมงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล โฆษกศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : EOC จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 ในจังหวัดภูเก็ต พบเพียงผู้ป่วยสงสัยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวน

สำหรับการคัดกรอง ในวันที่ 30 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยสงสัยที่เข้าเกณฑ์รายใหม่จำนวน 6 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยสงสัยที่เข้าเกณฑ์สะสมรวม 29ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 19 ราย จึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 19 ราย และกำลังรักษาตัว รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นรพวชิระกูเก็ต8 ราย รพ.ป่าตอง 1 ราย และ รพ.ถลาง 1 ราย

การคัดกรองผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้คัดกรองผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่บินตรงจากพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ พื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด ยกเว้นมาเก๊าและฮ่องกง จำนวน 43 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร จำนวน 1,336 ราย ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จำนวน 107 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร จำนวน 20,048 คน พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย ผู้โดยสารขาออกในประเทศ จำนวน 62 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร จำนวน 10,113 คน ไม่พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้บูรณาการกำลังพลทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อลงพื้นที่คัดกรองนักท่องเที่ยวและได้ประสานขอกำลังพลเพิ่มจากทัพเรือภาคที่ 3 โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ส่งกำลังพลมา 5 นาย เพื่อมาช่วยคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้นักท่องเที่ยวและประชาชนด้วย สำหรับแผนปฏิบัติการการตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ แก่นักท่องเที่ยว ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการคัดกรองจนกว่าการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและเป็นการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นางศศิวิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการคุมเข้มการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบ ราคาและปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ดำเนินการกำกับดูแลร้านค้า ให้มีการติดป้ายราคาแสดงราคาสินค้า อย่างชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า กำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันการขึ้นราคาหน้ากากอนามัย และการกักตุนสินค้า เนื่องจากในขณะนี้มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาฯและผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้หากพบว่ามีการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม จะมีความผิดตาม พ.ร.บว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมหรือพบเห็นผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ ได้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับฝ่ายความมั่นคงมีหน้าที่ในการสนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสถานการณ์ขณะนี้พบว่า มีข่าวลวงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ต
ดังนั้นเพื่อเป็นการยับยั้งข่าวลวงดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ได้ตั้งคณะทำงาน ต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝ่ายความมั่นคงเป็นหัวหน้าทำงาน มีคณะทำงานตรวจติดตามผู้นำเสนอข่าว ปลอม ในสื่อโซเชียล มีเดียที่เป็นลักษณะข่าวปลอมเป็นเท็จ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 (1) โดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 1 ราย ซึ่งมีการนำเสนอข้อความและคลิปสร้างความเสียหายแก่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงบางรายมีการนำเสนอข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกอาทิ มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและติดเชื้อมากยิ่งขึ้น ล้วนเป็นข้อความที่สร้างการตื่นตระหนก และสร้างความเสียหายแก่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังในการแชร์ ข้อมูลดังกล่าว ด้วย โดยในส่วนของคณะทำงานจะดำเนินการตรวจสอบข่าวลวงต่างๆเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต

และในวันนี้ (31 มกราคม 2563) จะมีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าจอดลอยลำที่อ่าวป่าตอง โดยจะมีผู้โดยสาร 3,800 คน ทางจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน

และในวันนี้ ( 31 ม.ค.63) จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจ แก่ นักท่องเที่ยวจีนและชาวอู่ฮั่น กำหนดจัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตในเวลา 16:00 น โดยชาวจังหวัดภูเก็ตจะพร้อมใจกัน ให้กำลังใจเพื่อส่งกำลังใจ ให้ชาวจีนและชาวอู่ฮั่น เข้มแข็งต่อไป คนไทยเป็นคนที่มีมิตรภาพ มีความเป็นเพื่อนพ้อง น้องพี่ ซึ่งจะเป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนต่อไป