ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า
  • Date: 28 Jan 2020

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุกและเพิ่มมาตราการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Clean ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ, บันใดเลื่อน, รถเข็นกระเป๋า, เค้าเตอร์ให้บริการผู้โดยสารหรือบริเวณที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการให้บริการแอลกอฮอลสำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต