ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
  • Date: 31 Dec 2019

ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยสนับสนุนรถตู้โดยสาร จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค.63 เพื่อให้บริการรับ -ส่ง ผู้โดยสาร ในชั่วโมงคับคั่งในกรณีที่รถยนต์ให้บริการสาธารณะ ณ ทภก. มีจำนวนไม่เพียงพอ โดยจะดำเนินการสนับสนุน รถตู้โดยสาร รับ - ส่ง ผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่คิดค่าบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช 2563 สำหรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม