ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)

  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • ททท.ภูเก็ตแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak)
  • Date: 23 Jun 2018

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับสมาคมกระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ชมรมนักกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561(Phuket Surf Series 2018 +Khaolak) ตลอดเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561 ในพื้นที่หาดป่าตอง หาดกมลา หาดกะหลิม หาดสุรินทร์ และหาดปะการัง เขาหลัก จ.พังงา เพื่อกระตุ้นตลาดนักเล่นกระดานโต้คลื่น สร้างสีสันการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตให้เป็น Sport Destination