ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง
  • Date: 05 Dec 2019

วันที่ 4 ธ.ค.62 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ