เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • เอกชนภูเก็ตจับมือกลุ่มประเทศอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนท์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • Date: 02 Dec 2019

สมาคมกอล์ฟภูเก็ต หอการค้าภูเก็ต PKCD จับมือจัดกิจกรรมดีๆ ใช้กีฬากอล์ฟเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างภูเก็ตและกลุ่มประเทศในอาเซียน จัดแข่งกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ พร้อมจัดให้มีการ เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

สมาคมกอล์ฟภูเก็ต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต บริษัทพัฒนาเมืองภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ การท่องเที่ยวมาเลเซีย สมาคมกอล์ฟรัฐปาหัง สมาคมกอล์ฟรัฐยะโฮร์ ร่วมกันจัดงาน เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน จากประเทศมาเลเซีย และ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ ซึ่งเป็นการจัดการ แข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬากอล์ฟ เข้าด้วยกัน

โดยมีนายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายนิพนธ์ เอกวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทPKCD นายแซม เศรษฐี กรรมการบริษัท PKCD นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตเข้าร่วม ขณะที่ตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย นำโดยดาโต๊ะชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และ พันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย

นายสัจจพล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางสมาคมกอล์ฟภูเก็ต หอการค้า จ.ภูเก็ต และ บริษัทพัฒนาเมือง หรือ PKCD จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการในอาเซียน และภูเก็ต โดยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกัน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย และ ผู้ประกอบ การด้านการท่องเที่ยวใน ภูเก็ต เข้าร่วมออกบูธ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนของภูเก็ต และมาเลเซียจำนวนหลายรายด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจับคู่ค้าเจรจาทางด้านธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคเอกชนจับมือกันในการนำกีฬากอล์ฟมาเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว

ส่วนการจัดการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ริสซึม ทัวร์นาเมนท์ เป็นการจัดการ จัดขึ้นในวันนี้ ( 1 ธ.ค.) ซึ่งแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬากอล์ฟ เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว. สร้างราย ได้ ส่งเสริมธุรกิจ และ สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยมีประเทศใน อาเซียนที่เข้าร่วม แข่งขัน ประกอบ ด้วย มาเลเซีย. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ ไทย(ภูเก็ต)

โดยวิธีการจัดการแข่งขันได้เชิญ นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น ที่ประกอบธุรกิจด้านการ ท่องเที่ยว มาร่วมแข่งขัน โดยกำหนดจัดหมุนเวียน กันเป็นเจ้าภาพ และ กำหนดการเปิดตัว รายการ เป็นครั้งแรกที จังหวัดภูเก็ต ณ สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ หลังจากนั้นจะมีการ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่1 ที่รัฐยะโฮ. มาเลเซีย ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 3 ที่เมืองโบโก อินโดนีเซีย ในเดือน กันยายน 2563
และครั้งที่ 4 ที่ เกนติ้ง มาเลเซีย ในวันที่ 5 - 6 ธันวาคม2563

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจาประเทศ มาเลเซีย. อินโดนีเซีย. สิงคโปร์ และ ภูเก็ต ประมาณ 50 คน เข้าร่วมแข่งขัน. โดยมีสมาคมกอล์ฟ ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขัน โดยมีนายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต, นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายพัทธนันท์ วิสุทธ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นายแซม เศรษฐี กรรมการบริษัท PKCD นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายโชตนรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ต เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายไทย, ขณะที่ฝนส่วนภูมิภาค เอเชียน มี ดาโต๊ะชาฮาลีมาน ประธานรัฐปาหัง นายกสมาคมกอล์ฟปาหัง และพันเอกจามาล ประธานรัฐยะโฮร์ นายกสมาคมกอล์ฟยะโฮร์ ตัวแทนจัดการแข่งขันฝ่ายมาเลเซีย ร่วมโดยรายได้ส่วน หนึ่งจะมอบให้กับ กองทุนพัฒนาเด็กใน ชนบทจังหวัดภูเก็ต