ภูเก็ตประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนำกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ

  • ภูเก็ตประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนำกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
  • ภูเก็ตประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนำกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
  • ภูเก็ตประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันนำกระทงที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
  • Date: 12 Nov 2019

นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันลอยกระทงกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่บริเวณศาลาข้างสระน้ำ อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยเทศบาลนครภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายทั้ง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “ลอยกระทงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต” ขบวนแห่กระทงสวยงามและการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว “ร่วมลอยกระทง ใส่ใจสายน้ำและห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดยการจำหน่ายกระทงและใช้กระทงจากวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการย่อยสลาย ลดปริมาณขยะและไม่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำ ลำคลองและสัตว์น้ำ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยได้นำกระทงที่ใช้วัสดุธรรมมาชาติมาจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ตามสถานที่ต่างทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดภูเก็ตต่างร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลฉลอง เทศบาลตำบลกะรน และเทศบาลเมืองป่าตองและที่อื่นๆต่างจัดประเพณีดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป