อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต

  • อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  • Date: 11 Nov 2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงเรือที่ท่าเรือรัษฎาเป็นจำนวนมาก เพื่อโดยสารไปยังตามเกาะแก่งต่างๆ โดยเฉพาะเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ ตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ อุปกรณ์สื่อสาร โดยกำชับเรื่องความปลอดภัย ไม่บรรทุกเกินน้ำหนัก รวมถึงการสวมใส่ชูชีพก่อนออกเรือ ซึ่งการดำเนินการมาตรการต่างๆ ต้องมีความพร้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสูงสุด