ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น

  • ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น
  • ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น
  • ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น
  • ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น
  • ภูเก็ตเดินหน้าจัดโรดโชว์ ที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น
  • Date: 01 Nov 2019

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จับมือภาครัฐ เอกชน เสนอขายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ในงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ Pre ITB Asia 2019 “ ที่กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย และ “ITB Asia 2019 “ ที่สิงคโปร์ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตมากขึ้น

กลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต นำโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานงาน Pre ITB Asia 2019 ประเทศอินโดนีเซีย และ ITB Asia 2019 ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งาน ITB Asia เป็นงาน Trade ที่มีขนาดใหญ่มากในแถบเอเชียแปซิฟิค เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจาก อบจ.ภูเก็ต และทางสมาคมฯ ได้นำผู้ประกอบการจากภูเก็ตมาร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 20 ราย ก็จะมีผู้ประกอบการโรงแรม บริษัทนำเที่ยว ต่างๆ นำ Product และภาพของภูเก็ต มานำเสนอให้ได้ทราบถึง 3 มิติด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น sun sea sand แล้ว เรายังนำเอา sport tourism และด้านวัฒนธรรมเข้ามาแนะนำด้วย เพื่อกระตุ้นให้มีความต้องการเดินทางมายังภูเก็ตมากขึ้น คนสิงคโปร์หรือคนในแถบเอเชียแปซิฟิก มีความนิยมในเรื่องของอาหารและวัฒนธรรมของ จ.ภูเก็ต และประเทศไทยเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

การนำ product เหล่านี้มานำเสนอขายให้ชัดเจนจะเป็นการกระตุ้นให้เขาเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้น โดยงาน ITB Asia 2019 ทางสมาคมคาดว่าจะมีการเจรจาธุรกิจที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ประกอบการทุกคน โดยตลาดของภูเก็ตมี 2 ส่วนที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ได้ดีคือ การพักผ่อน ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นๆ ในการเลือกเดินทางมาพักผ่อนของชาวสิงคโปร์ และการท่องเที่ยวแบบเฉพาะเรื่อง ซึ่งมี 3 เรื่องด้วยกันคือ 1. Sport tourism ซึ่งขณะนี้มาแรงมาก 2. wellness tourism เช่น การนวดการทำสปา การทรีตเม้นต์ ตลาดนี้ก็มาแรงเช่นกัน และ 3.การท่องเที่ยวชุมชน เพราะในสิงคโปร์ไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรจึงทำให้เขาอยากมาบ้านเรา และมีความต้องการในสร้างประสบการณ์ในการทำเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกต้นไม้ หรือแม้แต่การทำประมง

โดยในปีนี้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้จัดรูปแบบการนำเสนอใน Theme ที่ชื่อว่า Endless Discovery Phuket ด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการที่จะสื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่า ภูเก็ตเรามีอะไรน่าค้นหาไม่รู้จบ คือเราต้องการสร้างการรับรู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสวยแค่ทะเลเท่านั้น เรายังมีความสวยงามด้านประเพณี , วัฒนธรรม , ความเป็นอยู่ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมต่อเนื่องที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวได้

หลังจาก จบงานนี้ ปี 2563 ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตมีการวางแผนที่จะเดินหน้าโปรโมทภูเก็ตในเมืองต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย,ออสเตรเลีย , เยอรมัน และที่ประเทศญี่ปุ่น

นายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ภายในงาน Pre ITB Asia 2019 ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ทางสมาคมมองว่าตลาดอินโดนีเซียมีศักยภาพสูง มีประชากรมากกว่า 200 ล้านคนโดยเฉพาะที่ผู้ถือพาสปอร์ตมีจำนวน 13 ล้านคน และมีเคลื่อนไหว จำนวน 10 ล้านคน

อินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียนและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาในรูปแบบครอบครัว ที่มาท่องเที่ยวถือเป็นอันดับ 4 ซึ่งการเดินทางมาทำ Pre ITB Asia 2019 ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ คาดหวังว่า จะเป็นการจุดประกายให้สายการบินต่างๆ เปิดการเชื่อมโยงไฟลท์ตรงจากกรุงจาการ์ต้าไปสู่ภูเก็ต ในเร็วๆ นี้

ด้านนายโสภณ ตันตโยทัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงจาการ์ตา กล่าวว่า หากพูดถึงตลาดการท่องเที่ยวของชาวอินโดนีเซียในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มค่อนข้างดี เนื่องจาก มีไฟล์ทบินตรงเข้าสู่ประเทศไทย โดยในปี 2561 ไทยได้รับนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียกว่า 600,000 คน และในปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางไปประเทศไทยจะทะลุถึง 700,000 คน

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นกรุงเทพ ภูเก็ต และพัทยา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความสนใจในด้านอาหารไทย การช้อปปิ้ง การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และทะเล กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเดินทางเป็นครอบครัว แต่ในปัจจุบันได้มีการขยายเจาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ด้วยการเติบโตทางธุรกิจสมัยใหม่แบบออนไลน์ ทำให้วัยรุ่นมีกำลังทรัพย์ในการเที่ยวมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นการเดินทางซ้ำ เราต้องนำเสนอแง่มุมใหม่ๆ มากขึ้น โดยทางภูเก็ตจะมีพร้อมทุกด้านตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์

ทางด้านนางกนกกฤติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง ททท.พยามที่จะนำเสนอภูเก็ตในมุมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากทะเลแล้ว ภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ

โดยที่จะมาสร้างอุปสงค์นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นว่าที่จริงแล้วภูเก็ตมีอะไรมากกว่าทะเล เพราะในส่วนของอุปทานในภูเก็ตเราพร้อมเต็มที่ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเอง ก็เห็นความสำคัญในตรงนี้ด้วย

ตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่ใกล้ สามารถเดินทางได้บ่อย เราจะทำอย่างไรให้ภูเก็ตเป็น weekend destinations (จุดหมายการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด) ในทุกวันหยุดสำหรับชาวอินโดนีเซียที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ เพราะปัจจุบันนี้ ชาวอินโดนีเซียที่มีบ้านหลังที่สองอยู่ที่สิงคโปร์จะเดินทางไปสิงคโปร์ตลอดทุกวันหยุด ตรงนี้เองที่เราจะมาต้องมองว่า เราจะทำอย่างไร ให้ภูเก็ตของเราเป็น"หนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนวันหยุดของชาวอินโดนีเซียให้ได้"

ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมได้แสดงความคิดเห็นถึงการเดินทางเข้าร่วมงาน Pre ITB Asia 2019 ในครั้งนี้ว่า นักท่องเที่ยวชาวอินโดฯ มีการรับรู้ว่า การมาเที่ยวภูเก็ต คือการมาป่าตอง ผู้ประกอบการโรงแรม ในโซนป่าตอง จึงมีความได้เปรียบสูงกว่าโรงแรมในโซนอื่นๆ