ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines
  • Date: 27 Oct 2019

วันที่ 27 ต.ค.62 เวลา 17.00 น. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา), Mr. Phan Truong Son VN operation Manager, นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต และพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN625 เส้นทางการบิน SGN (โฮจิมินห์) - HKT (ภูเก็ต) ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต