ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์

  • ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
  • ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
  • ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
  • ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
  • ทอท.ภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์
  • Date: 21 Jun 2018

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(ทภก.) พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง ทภก. และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ZH 9009 เนื่องในโอกาสเปิดเส้นทางบินตรงเป็นเที่ยวบินประจำจากกวางโจสู่ภูเก็ต ด้วยเครื่องบินแบบ B737-800 จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.