ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล

  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี มุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
  • Date: 20 Jul 2019

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ( รับโอนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2531) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายสถานีสายการบินต่างๆ คณะสื่อมวลชน พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันทำบุญทางพิธีทางศาสนาอิสลาม(สวดดูอาร) โดย คณะอิหม่าม จาก มัสยิดนูรุ้ลอีบาดียะฮ์ บ้านหมากปรก และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดเมืองใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและครอบครัว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ดูแลและรับผิดชอบการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบินภูเก็ต หอบังคับการบินกระบี่ และหอบังคับการบินระนอง โดยภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินงานด้านปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศโดยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การควบคุมจราจรทางอากาศจะใช้ระบบเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance Radar) โดยรับผิดชอบการให้บริการบริเวณเขตท่าอากาศยาน (Aerodrome Control Service)และเขต ประชิดสนามบิน (Approach Control service) ของท่าอากาศยานภูเก็ต กระบี่ และระนอง มีรัศมีโดยรอบไม่เกิน 30 ไมล์ทะเล ที่ความสูงไม่เกิน 11,000 ฟุต รวมทั้งได้พัฒนานำเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Telecommunication Network :ATN)เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความ รวดเร็ว แม่นยำเที่ยงตรง และปลอดภัยสูง ปัจจุบันศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบที่จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ การควบคุมจราจรทางอากาศ ขึ้นและลง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

2. ดำเนินงานด้านวิศวกรรมและสนับสนุนธุรกิจที่สอดคล้องกับงานปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ
ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยงานสื่อสารการจราจรทางอากาศ งานเครื่องช่วยการเดินอากาศและงานบริการระบบติดตามอากาศยาน ปัจจุบันได้มีการใช้ระบบดาวเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานให้ทำการบินลง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้อย่าง รวดเร็วและปลอดภัย
ด้านสนับสนุนภาคธุรกิจ ประกอบด้วยงานข่ายสื่อสาร งานสายการบินและท่าอากาศยาน

3. ดำเนินงานด้านอำนวยการ ที่สนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรของบริษัทฯ

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มุ่งมั่นในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทุกเที่ยวบินจะได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วตามมาตรฐานสากล