สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ตต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • Date: 10 May 2019

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัด Workshop ท่องเที่ยวชุมชน ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวแบบบ้านบ้าน สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพ คุณศุ บุญเลี้ยง มานำ Workshop และทำกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสาย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมด้วยผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ สายการบินแอร์เอเซีย ชุมชนต่างๆ ได้แก่ ท่าฉัตรไชย ตำบลป่าคลอก บ้านแขนน (หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง) ย่านเมืองเก่าภูเก็ต บ้านบางเทา-เชิงทะเล ตำบลกมลา บางหวาน ให้ความสนใจเข้าร่วม Workshop เพื่อต่อยอดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดภูเก็ตได้พักและทำกิจกรรมต่อให้นานขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย