บางกอกแอร์เวย์สได้รับการจัดให้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาระดับ 5 ดาว จาก โอเอจี

  • บางกอกแอร์เวย์สได้รับการจัดให้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาระดับ 5 ดาว จาก โอเอจี
  • Date: 09 Jul 2019

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับการจัดให้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาระดับ 5 ดาว จากการจัดอันดับความตรงต่อเวลาของสายการบินทั่วโลกโดย “โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์” (OAG Aviation Worldwide) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสายการบินเดียวจากประเทศไทยที่ได้ระดับ 5 ดาว จากการวัดผลในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 ด้วยสถิติความตรงต่อเวลา ร้อยละ 87.4

นอกจากนี้ สนามบินสมุย ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้เป็นสนามบินที่ตรงต่อเวลาระดับ 5 ดาว ด้วยสถิติความตรงต่อเวลา ร้อยละ 88.5 และเป็นสนามบินเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในระดับ 5 ดาว

โอเอจี เอวิเอชั่น เวิลด์ไวด์ (OAG Aviation Worldwide) เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการข้อมูลการเดินทาง ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ปี 1929 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ลิทัวเนีย และจีน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oag.com