ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เส้นทางอินชอน - ภูเก็ต
  • Date: 19 Jun 2019

วันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 10.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) ผู้บริหารและพนักงาน ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินทีเวย์แอร์ เที่ยวบินที่ TW103 เส้นทางการบิน ICN (อินชอน) - HKT (ภูเก็ต) มีผู้โดยสารจำนวน 182 คน นักบินและลูกเรือ 6 คน ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต