ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562
  • Date: 01 Jul 2019

วันที่ 1 ก.ค.62 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การจัดทำผ้าบาติกครั้งที่ 2) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. ได้ให้เกียรติเพ้นท์ลวดลายลงบนผ้าบาติก ทั้งนี้ โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ค.62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต