นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน

  • นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน
  • นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน
  • นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน
  • นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน
  • นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน
  • Date: 29 Mar 2021

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ บริเวณโรงแรมคลับเมดภูเก็ต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย โดยมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13 พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมคลับเมดภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม