เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
  • Date: 22 Sep 2020

เทศบาลเมืองกะทู้ต่อยอดโรงครัวผลิตข้าวกล่องช่วงโควิด-19 สู่บริการอาหารเช้า กลางวัน ของว่างให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานแถลงข่าวผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น 3 (อาคารใหม่)

โดยดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวถึงการจัดตั้งครัวเทศบาลเมืองกะทู้ เยียวยาโควิด-19 ว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมากราคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและจังหวัดภูเก็ต มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองกะทู้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการช่วยเหลือ ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงเร่งเดินหน้าลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวในทูให้ได้มากที่สุด

แต่ด้วยปัญหาพิษเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้คนตกงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้าวกล่องที่เคยแจกจ่ายในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ เทศบาลเมืองกะทู้จึงมีนโยบายในการจัดตั้งครัวเทศบาลเมืองกะทู้ขึ้น เพื่อขยายการผลิตข้าวกล่องให้ได้มากถึง 500 กล่องต่อวัน ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินการเรื่องการแจกจ่ายข้าวกล่องยาวนานที่สุด

ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองกะทู้จะยุติการแจกจ่ายข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปตั้งแต่ปลายปีเดือนมิถุนายน แต่พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เนื่องจากรายได้ลดลง บางรายตกงาน ดังนั้นเพื่อให้ลูกหลานชาวในทูได้อิ่มท้อง จึงได้ต่อยอดโรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้ บริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และของว่าง ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงการเปิดภาคเรียน โดยจะดำเนินการไปจนกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น

เพื่อให้ลูกหลานชาวในทูได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้ใส่ใจดูแลเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในศักยภาพของโรงครัวเทศบาลเมืองกะทู้