ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • Date: 06 Apr 2020

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ศูนย์อาหารฟู้ดพาติโอ้ (Food Patio) ศูนย์อาหารเทสต์ ออฟ ดิ ไอส์แลนด์ (Taste of the Island ) สตาร์บัคส์ และมิสเตอร์โดนัท เดินหน้าส่งมอบ อาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยให้กับ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลสนามภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย, โรงแรมแกรนด์สุพิฌาย์ (สถานที่รองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบเครื่องดื่มและอาหารปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19