อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

  • อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • Date: 05 Aug 2020

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.40 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง” โดยมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การจัดอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการเรือ ผู้ปฏิบัติงานเรือ จำนวนรุ่นละ 30 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ทำงานในเรือ และเจ้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในด้านความรู้ความสามารถการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล สามารถใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์การช่วยชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว กล่าวว่า การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้อื่นได้ อันจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ด้วย จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ อบจ.ภูเก็ต มีแนวคิดจัดโครงการดังกล่าว