ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines
  • Date: 23 Jun 2020

วันที่ 22 มิ.ย.63 เวลา 20.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Rossiya Airlines เที่ยวบินที่ SDM6695 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รัสเซีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากกงสุลประเทศรัสเซีย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ