ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT
  • Date: 02 Aug 2020

วันที่ 2 ส.ค.63 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านเพื่อทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกประจำจุดลงทะเบียน App AOT บริเวณโถงเช็คอินขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมเช็ดทำความสะอาดตามจุดบริการต่างๆ เช่น เก้าอี้นั่งพักคอย, จุดสัมผัสต่างๆภายในลิฟต์ และห้องน้ำ ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต