ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19

  • ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19
  • ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19
  • ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19
  • ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19
  • ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรอง COVID – 19
  • Date: 14 Mar 2020

ททท.สำนักงานภูเก็ต จัด Big Cleaning Day เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ พร้อมเชิญชวนประกอบการท่องเที่ยวส่งภาพ/คลิป กิจกรรม “Big Cleaning Day สู้ไวรัส COVID – 19" เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ททท. ไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลก
.
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวง ททท.สำนักงานภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ภายในบริเวณสำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ รวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อราชการ
.
นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ททท.สำนักงานภูเก็ต ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ขั้นสูงสุด โดยมีการทำความสะอาดสำนักงานและมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในสำนักงานต้องเข้ารับการวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลล้างมือ ก่อนเข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานทุกครั้ง
.
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้ไวรัส COVID – 19” ช่วงเดือนมีนาคม 2563 พร้อมทั้งส่งภาพกิจกรรมและ/หรือคลิปวิดีโอมายัง ททท. สำนักงานภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านช่องทางการสื่อสารของ ททท. ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
.
สำหรับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งไฟล์ภาพและ/หรือวิดีโอ (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที) มายัง ททท.สำนักงานภูเก็ต ผ่านช่องทาง Email : tatphuket@tat.or.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 076-211036, 076-212213