ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เพิ่มมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน COVID-19

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เพิ่มมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน COVID-19
  • Date: 15 Mar 2020

วันที่ 15 มีนาคม 2563 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการเข้าอาคารผู้โดยสาร ทภก. สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทอท. จึงมีนโยบายให้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้โดยสาร ทภก. ทั้ง 2 หลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยจะเริ่มดำเนินการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่จะเข้าอาคารผู้โดยสาร ทภก. ทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองและหากพบว่ามีอุณภูมิร่างการสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไข้ จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคารทุกกรณี อย่างไรก็ตามการดำเนินการตั้งจุดคัดกรองส่งผลให้เส้นทางการเข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร ทภก. มีการปรับเปลี่ยนดังนี้

1. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
1.1. ตั้งจุดคัดกรอง ณ ประตูทางออกหมายเลข 2 และ 5 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1
1.2. ตั้งจุดคัดกรอง ณ ประตูทางออกหมายเลข 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3
1.3. ตั้งจุดคัดกรอง ณ ทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2
1.4. ยกเลิกทางเข้าบริเวณทางเชื่อมอาคารจอดรถ ชั้น 2 ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้

2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.
2.1. ตั้งจุดคัดกรอง ณ ประตูทางออกหมายเลข 2 และ 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 2
2.2. ยกเลิกประตูทางเข้าห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1

และเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ทภก. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้