ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day สู้ไวรัสโควิด -19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • ภูเก็ตนำร่องจัดกิจกรรม
  • Date: 18 Feb 2020

วันนี้ (18 ก.พ. 2563) เวลา 14.00 น. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day สู้ไวรัสโควิด -19” ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง สุขภาพส่วนบุคคล พร้อมแจกเอกสารความรู้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความตระหนักรู้ ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของนักท่องเที่ยว

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนและนานาประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการ การป้องกันการระบาดของโรคอย่างเต็มที่ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ยังไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต โดยท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางตลอดเวลา วันละประมาณ 40,000 คน จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคอย่างเต็มที่ กิจกรรมสำคัญของวันนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟท์ และห้องน้ำ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ด้านเรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เองก็ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารของทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตว่า ณ ขณะนี้ก็ยังคงมีการดำเนินการคัดกรองอย่างเข้มงวดรัดกุมตามมาตรการของทางจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอน จึงขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่น และอย่าได้วิตกกังวล