สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือชาวจีนผู้ประสบภัยไวรัสโคโรนา

  • สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือชาวจีนผู้ประสบภัยไวรัสโคโรนา
  • สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือชาวจีนผู้ประสบภัยไวรัสโคโรนา
  • สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือชาวจีนผู้ประสบภัยไวรัสโคโรนา
  • Date: 15 Feb 2020

ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต และประธานศาลเจ้าไหหลำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย 9 สมาคม คือ สมาคมฮกเกี้ยนภูเก็ตสามัคคี สมาคมแต้จิ๋วสามัคคีธรรมภูเก็ต สมาคมศาลเจ้าไหหลำภูเก็ต สมาคมกวางตุ้งภูเก็ต สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว สมาคมพ่อค้าภูเก็ต สมาคมภูเก็ตสามัคคี ( หัวเฉียว ) ชมรมชาวฮกจิว (ฟุโจว) จังหวัดภูเก็ต สมาคมฮากกาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจชาวปักกิ่งจังหวัดภูเก็ต บริษัทในเครือ มีธรรม โฮล ดิ้ง จำกัด สโมสรโรตารีอันดามัน ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวจีน เนื่องจากโรคไข้หวัด จากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 “COVID-19”

เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีน ซึ่งโรคระบาดนี้ส่งผลให้ทางประเทศจีนขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุดกาวน์ เจลล้างมือ ฯลฯ ทางเราซึ่งเห็นความสำคัญตรงนี้ และต้องการที่จะช่วยเหลือประเทศจีน เนื่องจากบรรพบุรุษของเราก็เป็นชาวจีน เมื่อเขาประสบปัญหา ทางเราก็พร้อมและต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยการเปิดรับบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อที่จะส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์เหล่านี้ ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว แต่เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และวัตถุดิบผลิตหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม ทางเราจึงไม่สามารถที่จะส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปในปริมาณมากได้ แต่ถึงแม้จะมีจำนวนที่ไม่มากนัก แต่ก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ได้บ้างเท่านั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการรับบริจาคสิ่งของมาเป็นการขอรับบริจาคเป็นเงินสด เพื่อส่งเงินดังกล่าวผ่านทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา

โดยรายนามผู้บริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวจีน เนื่องจากโรคไข้หวัด จากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 “COVID-19” มีดังนี้
1.สมาคมภูเก็ตฮกเกี๊ยนสามัคคี 10,000 บาท
2.สมาคมฮกจิว(ฟุโจว) 10,000 บาท
3.สมาคมภูเก็ตสามัคคี(หัวเฉียว) 100,000 บาท
4.สมาคมไหหลำ 15,500 บาท
5.สมาคมแต้จิ๋ว 22,000 บาท
6.สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว 59,000 บาท
7.สมาคมกวางตุ้ง 30,000 บาท
8.สมาคมพ่อค้าภูเก็ต 10,000 บาท
9.สโมสรโรตารีอันดามัน ภาค 3330 โรตารีสากล 5,000 บาท
10.บริษัท มีธรรม ฉลอง จำกัด (โครงการ The passport) และสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง จังหวัดภูเก็ต 24,910 บาท
11.เงินจากตู้รับบริจาค 31,590 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,000 บาท และค่าเวชภัณฑ์จาก บริษัท มีธรรม ฉลอง จำกัด (โครงการThe passport) และสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง จังหวัดภูเก็ตมูลค่า 130,910 บาท