ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
  • ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
  • Date: 30 Jan 2020

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 ฐานทัพเรือพังงา เข้าร่วมปฏิบัติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากมีไข้จะทำการซักประวัติเรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่แพร่ระบาด หากมีประวัติการเดินทางดังกล่าว ถือเป็นผู้มีความเสี่ยง ทางเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจะนำตัวผู้โดยสารไปตรวจเพิ่มต่อไป